Zemljište za turističku izgradnju - Pag Konzalting - nekretnine-pag