Poljoprivredno zemljište-7000 m2 - Pag Konzalting - nekretnine-pag