Poljoprivredno zemljište-4000 m2 - Pag Konzalting - nekretnine-pag